Palvelut

Ilmanvaihdon puhdistukset

Puhtaat ilmanvaihtokanavat mahdollistavat terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäilman laadun oleskelutiloissa. Kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on tuoda rakennukseen riittävä ulkoilmavirta ja poistettava sisäilmasta terveydelle haitallisia aineita, liiallista kosteutta sekä viihtyisyyttä haittaavia hajuja sekä sisäilman epäpuhtauksia.

Ilmamäärien mittaus/säätö

Käytämme mittauksissa ensiluokkaisia, säännöllisesti kalibroituja mittalaitteita. Ilmavirtoja säädettäessä varmistetaan myös, ettei rakennus ole merkittävästi yli- tai alipaineinen. Ilmamäärät säädetään kullekin rakennukselle/huoneelle suunniteltujen ilmamäärien mukaisesti.

Erikoispuhdistukset

Olemme tehneet ja teemme erilaisten rakennusten ja erilaisissa käyttötarkoituksissa olevien kiinteistöjen/tilojen ilmanvaihtokanavien puhdistus- ja huoltotöitä esim. ravintolat, leipomot, koulut, kaupat, teollisuusrakennukset, toimistot ja terveyskeskukset. Myös korkeiden tilojen puhdistukset, sähköhyllyt, rakenteet, iv-kanavien päälliset kuuluvat palveluihimme.

IV-koneiden ja -laitteiden huolto- ja korjaus

Huollamme iv-koneet puhdistusten yhteydessä sekä tarvittaessa. Selvitämme mahdolliset viat ja ehdotamme korjausvaihtoehdot. Tarvittaessa vaihdamme suodattimet.

IV-koneiden uusiminen/modernisointi

IV-koneiden uusiminen/
modernisointi

Vaihdamme iv-koneet uusiin energiatehokkaampiin koneisiin. Huolehdimme vanhojen laitteiden poistamisesta ja kierrätyksestä. Asennamme uudet laitteet paikoilleen tarvittavine sähkötöineen.

Vuosihuoltosopimukset

Vuosihuolto-
sopimukset

Teemme iv-koneiden ylläpitohuollon sovittuna ajankohtana, esim. kaksi kertaa vuodessa. Samalla raportoimme koneiden mahdollisista vioista ja mahdollisista korjaustarpeista. Toimitamme samalla uudet suodattimet.

Ilmanvaihtokanavien kuvaus

Kanavien kuvausten avulla pystymme tarkistamaan mahdolliset kanavien liitosvirheet tai muut mahdolliset vikatilanteet esim. joskus uusissa asennuskohteissa kanavaan on unohtunut suojatulppa tms. Kanavien kuvausta tarvitaan erityisesti silloin, kun ilmanvaihto ei ole toiminut moitteettomasti.

Omakotitalot

Hoidamme ilmanvaihtokanavien puhdistukset omakotitaloissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto tai painovoimainen ilmanvaihto. Omakotitaloissa suositeltava puhdistusväli on 5-10 vuotta.

KATSO LISÄÄ >

Taloyhtiöt

Hoidamme ilmanvaihtokanavien puhdistukset tiedottamisesta loppuraportointiin. Lakisääteinen puhdistusväli on 10 vuotta, mutta asuinalueen sijainti ja käytössä oleva IV-järjestelmä vaikuttavat myös puhdistustarpeeseen.

KATSO LISÄÄ >

Omakotitalot

Hoidamme ilmanvaihtokanavien puhdistukset omakotitaloissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto tai painovoimainen ilmanvaihto. Omakotitaloissa suositeltava puhdistusväli on 5-10 vuotta.

KATSO LISÄÄ >

Taloyhtiöt

Hoidamme ilmanvaihtokanavien puhdistukset tiedottamisesta loppuraportointiin. Lakisääteinen puhdistusväli on 10 vuotta, mutta asuinalueen sijainti ja käytössä oleva IV-järjestelmä vaikuttavat myös puhdistustarpeeseen.

KATSO LISÄÄ >

Liikekiinteistöt

Hoidamme kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien puhdistukset kiinteistöjen erilaiset käyttötarkoitukset huomioiden. Ilmanvaihdon puhdistustarpeet on hyvä arvioida sen mukaan, millaista toimintaa kiinteistössä harjoitetaan. Lakisääteisesti on määritelty kerran vuodessa ja viiden vuoden välein puhdistettavat kohteet. Muissa kohteissa suositeltu puhdistusväli on 5-10 vuotta.

KATSO LISÄÄ >

Liikekiinteistöt

Hoidamme kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien puhdistukset kiinteistöjen erilaiset käyttötarkoitukset huomioiden. Ilmanvaihdon puhdistustarpeet on hyvä arvioida sen mukaan, millaista toimintaa kiinteistössä harjoitetaan. Lakisääteisesti on määritelty kerran vuodessa ja viiden vuoden välein puhdistettavat kohteet. Muissa kohteissa suositeltu puhdistusväli on 5-10 vuotta.

KATSO LISÄÄ >